Søren Urup, rektor på Mariagerfjord Gymnasium

”Vi kunne ikke have gjort det her, hvis ikke det havde været for IVÆRK og Ung Kults hjælp,” siger Søren Urup, når han tænker tilbage på efterårets kickstart af ungdomskulturlivet i Hobro.

Og det er ikke fordi, at ungekulturen i Hobro decideret har været ikkeeksisterende. Tværtimod har der i flere år været en stærk kultur i og omkring gymnasiet, hvor både den årlige musical og det lille vækstlagsspillested Ishuset LIVE kan nævnes som eksempler på steder, der har engageret unge i skabelsen af projekter.

Søren Urup, der til daglig er rektor på Mariagerfjord Gymnasium, mente blot, at der var et uudnyttet potentiale for noget mere.

”Jeg havde fulgt lidt med i, hvad Ung Kult gik og lavede på Mors og synes det så rigtig spændende ud. Så tænkte jeg, at det kunne også ske i Hobro. Især når vi i forvejen har en god energi blandt unge, for eksempel omkring musicalmiljøet,” siger han.

Den rigtige (unge)inddragelse

At skabe et bæredygtigt ungemiljø i byen er vigtigt for Søren Urup, for det vil muligvis være med til at få folk til at blive – eller hvert fald give unge mennesker en god oplevelse af Hobro. Og netop i forhold til skabelsen – og ikke mindst organiseringen – af sådan et miljø var der sparring at hente hos IVÆRK. Gennem to workshops i efteråret gik de i gang med at støbe fundamentet for en stærk ungekultur.

”Dét at IVÆRK og Ung Kult kom med indover betød jo, at vi fik eksperter på området: IVÆRK, der har de gode forbindelse til øvrige ungekulturmiljøer i Region Nordjylland, og Ung Kult, der kender unge kulturskabere fra resten af landet,” siger Søren Urup.

Særlig vigtigt var det, at ungdomskulturen groede fra de unge selv – på deres præmisser. Og at mange af initiativerne foregik ung-til-ung, men at der stadig var gode rammer, voksenhjælp og sparring, som ifølge Søren Urup er alfa og omega, hvis det skal lykkes.

”Man er nødt til at afsætte ressourcer, og dér har IVÆRK været gode med for eksempel anvisninger til puljemidler og måder, man som ung kan søge penge til sine kulturprojekter, så de hurtigt kan komme i gang,” siger rektoren.

Synlighed som immateriel, om end vigtig, ressource

Men ét er økonomiske ressourcer. En anden ressourcer – og klar styrke ved IVÆRK – er den synlighed, som de har lagt for dagen. 

”Det har været vigtigt for vores unge, at de har kunnet sætte ansigt på disse voksne fra IVÆRK, som jo virkelig ønsker at hjælpe dem og understøtte deres projekter,” siger Søren Urup og peger på, at det gør en forskel – hvis man vil noget med unge – at man som IVÆRK er proaktiv, opdyrkende og opsøgende og dermed signalerer deltagelse. På den måde føler de unge, at de bliver taget alvorligt.

Det bliver spændende at følge ungdomskulturen i Hobro i 2023.

 

Skrevet af Jakob Lundbye.

IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK
IVÆRK