Lukas Bysted, freelanceansat i foreningen Mutation Week i Aalborg og Gustav Rask-Bressum, ung kulturskaber fra Hjørring

Mutation Week er en tværkunstnerisk festival, der skaber en platform for unge ’springbræts-kunstnere’. Som en udspringer heraf opstod initiativet ’Muterede Steder’. I november 2022 havde Lukas hyret performance- og installationskunstneren Inga Gerner Nielsen, som med afsæt i stedsspecifikke omgivelser lærte de unge deltagere om en ny kunstnerisk praksis.

For Mutation Week var formålet at afsøge nye geografiske egne i Nordjylland. En mission, der flugter godt overens med IVÆRKS bestræbelser på at nå en vis geografisk spredning. Som forankring på projektet blev Gustav Bask-Bressum koblet på. Gustav er en del af bestyrelsen i spillestedet Arresten og har derfor et godt netværk i Hjørring.

”Det var fedt at have en som Gustav med, fordi han havde en helt anden berøring med målgruppen i lokalsamfundet,” siger Lukas.

Udover rekruttering og formidling af projektet var Gustavs opgave at facilitere og organisere eventet. Sammen med Inga sørgede de bl.a. for de materialer, som de unge deltagende skulle arbejde med.

Unges projekter får flyvefart

I løbet af dagen var IVÆRK forbi. Gustav oplever IVÆRKs tilstedeværelse som en vigtig bagvedliggende brik, som kan være med til at understøtte unge kulturskaberes drømme, idéer og projekter.

”Vi fik fortalt, hvordan vi søger penge samt hvilke projekter, der rammer inden for IVÆRKS skive. Det er vigtigt, at der et sted at gå hen, for ellers kan mange af vi unges projekter godt blive lidt flyvske og løbe ud i sandet. Men når der er et sådant initiativ som IVÆRK, som kan sikre økonomisk sparring bliver det lige pludselig konkret – der opstår nu en vej, vi kan arbejdere videre af.”

Gustav har selv haft blandede erfaringer med andre fonde, fx kommunale puljer. Særligt når det er små projekter, som kan være svære at få ind de rette steder.

”Det er fedt, at det er unge mennesker (’Critical Friends’, red.), som besvarer ens ansøgning i IVÆRK-puljen Det gør det nemmere at forholde sig til, og processen bliver mere gennemsigtig. Det giver bare god mening,” siger Gustav.

 

Skrevet af Jakob Lundbye.