"Jeg drømmer om"... Unge i Mariagerfjord Kommune fortæller hvad de vil ha´ – for hvad er ”liv og aktiviteter” for unge?

I Mariagerfjord Kommune blev de trætte af at gætte på, hvordan Kommunen skaber liv og aktiviteter til unge. Derfor inviterede Gymnasiet, Mariagerfjord Kommune, Kulturskolen og IVÆRK til workshop en fredag morgen i oktober. Læs her hvad unge foreslog.

Da jeg mødte ind i Hobro kl. 8.00 til start, var kaffen endnu ikke serveret, men lokalet summede af 32 unge, som var mødt op for at tage ansvar, inspirere og komme med konkrete bud på, hvilke aktiviteter og forudsætninger der er vigtige for at skabe liv og aktiviteter til unge.

Workshoppen er et vigtigt tiltag -nu er det spændende om vi alle formår at løfte projektet til næste niveau og bevare unges ejerskab.

Ingen workshop uden post it´s

Inspiration manglede der ikke, og flere blokke af post it´s blev opbrugt på unges drømme og ønsker for et ungemiljø og aktiviteter. Med fokus på at konkretisere og komme med reelle forslag, blev de hundredvis af gule lapper sorteret og prioriteret. Infrastruktur, fysiske arealer, spa, visuel kunst og engagement var de overordnede temaer som de unge valgte at arbejde videre med på workshoppen.

I løbet af dagen var der idegenerering og fokus på at udfolde målgruppe, budget, kommunikationsplan, udfordringer og kvalificering af projekterne. Det endte ud i et pitch – og nu bliver det spændende – for hvad var vigtigst for dem?

Den nuværende (eller nærmere manglende) infrastruktur vanskeliggør fællesskab og oplevelser

”Kan du komme hjem fra fest lørdag aften”? Der lød en rungende ”nej” fra de andre unge deltagere. Flere unge oplever stor begrænsning i infrastrukturen i Mariagerfjord Kommune, og det er ikke kun når de skal hjem fra fest i weekenden. Det er svært at være unge og deltage i events, frivilligt arbejde, fritidsarbejde og ses med venner når de sidste busser kører alt for tidligt. Der er stor forståelse for, at busserne er en dyr ressource, men det er heller ikke alle forældre, der vil lege taxi.

Er du nysgerrig på deres forslag? - En natbus, der kun kører én gang, eksempelvis kl. 3.00 natten til søndag. Det er da ikke meget at forlange. Derudover lagde de unge op til en særbus eller en eventbus, der ekstraordinært kører ved større arrangementer. Et årshjul kan hjælpe med at holde overblik over arrangementerne. Og nej, der er ikke tale om en festbus, men et transportmiddel, der understøtter unges muligheder for at danne meningsfulde fællesskaber og aktiviteter.

?width=1140

En stor del af de unge valgte at arbejde med temaet ”fysiske arealer” – som hurtigt blev til ønsket om et ungdomshus.

Hele 3 grupper prioriterede at arbejde med fysiske arealer fremfor andre spændende emner. Det er et tegn på, hvor vigtigt et emne mødesteder for unge er.

Argumenterne er klare; 1) Hobro er en uddannelses by uden et mødested, der samler kommunens unge og studerende, 2) et ungdomshus kan rumme events og arrangementer. Og med et skævt smil blev der sagt, at et ungdomshus vil forbedre huspriser og bosætning – som I kan høre, så lærte deltagerne også lidt om hvad fonde og kommuner vil høre i fondsansøgningerne…

En af grupperne lagde vægt på, at Ungdomshuset skal være et mødested for unge, hvor de kan hænge ud, lave lektier og afvikle de arrangementer unge har lyst til. Det blev forslået at Ishuset Live kunne udgøre et sådant sted og at gymnasiet og uddannelsesinstitutioner kunne være en samarbejdspartner i kommunikative sammenhænge. Vigtigt for de unge var det også, at det er deres og at de aktivt er medbestemmende over indhold og organisering.

Spa i Hobro?

Måske lagde du mærke til det tidligere? "Vil unge have et spa"? Den er god nok -

Spa-tanken blev udfordret dagen igennem og ændrede en smule karakter undervejs, men ønsket om at skabe et ungemiljø omkring fjorden hang ved. Der er allerede en forening, der laver gode arrangementer ved fjorden, så hvorfor ikke hjælpe dem med at lave en ungeprofil!

Derudover bestod projektet i et samarbejde med FGU, der skulle bygge en sauna eller spa/vildmarksbad, HF surf fra Thy bidrager med vandaktiviteter og eventet sluttes af med en koncert. Mon de arbejder videre med den idé?

?width=1140
?width=1140

Mariagerfjord og Hobro har en musikalsk profil, men hvad med andre genrer?

Ishuset Live sikrer musikalske oplevelser i Hobro, men der er også efterspørgsel på andre oplevelser som kunstudstillinger. På dagen blev der udarbejdet et konkret bud på en interaktiv kunstudstilling på tværs af genre (teater, billedkunst, foto og poesi). Kunst provokerer og det er også meningen med udstillingen.

Arrangementet giver unge amatørkunstnere en platform mens udstillingen kan besøges af alle. Budget er realistisk, så det bliver spændende om dette meget konkrete forslag virkeliggøres! Vi følger spændt med.

I IVÆRKS ånd, hvordan skaber vi flere kulturskabere?

Dagen igennem talte alle om engagement, men en gruppe blev konkrete.

Vi lyttede begejstreret med, da snakken om engagement blev vendt til, hvordan vi sikrer fremtidige generationers engagement og evnen til at arrangere events. Denne gruppe af unge var optaget af at stifte en forening, der understøtter unges engagement og sikrer fremtiden. Ønsket var derfor at samle unge, der arrangerer events, men afholde workshops, der uddanner unge i at være kulturaktører.

?width=1140

Hvad nu?                                                       

”De voksne” har nu ansvaret for at samle op i samarbejde med styregruppen, der består af unge kunst- og kulturaktører.

Nu starter vi – vi må se hvor det ender

Skrevet af Anna Moos, IVÆRK.